top of page

 

 

דוחות בזמן אמת בכל מקום

paypo דוחות

paypo משקף פירוט פיננסי לבית העסק המעניק ראייה רחבה ומעמיקה של מצב הקופה. את הדוחות ניתן לחתוך לפי טווח חודשי, יומי או שעתי.
דוחות אלו הינם לשימוש שוטף ומסייעים לסגירת קופה תקינה בסוף כל יום ובסוף כל חודש.

 

כל מבנה הדוחות שלנו בנוי הצורה מאוד נגישה וקריאה על מנת להנגיש את המצב העיסקי בצורה פשוטה, יעילה ומובנת.

 

יש במערכת עשרות רבות של דוחות ובין השאר דוחות המפרטים את מכירות בית העסק למשל מכירות לפי כל עובד, מכירות לפי משמרות וכו׳. בנוסף, הקופה מציגה דוחות המראים מהו הפריט הנמכר ביותר ואיזה עובד מבטל הכי הרבה פריטים ומאיזה סיבה.

דו"ח המפיק קבצים במבנה אחיד, מאפשר דיווח מקוון לרשויות המס.

דו"ח המפיק קובץ PCN874, זהו דוח למע"מ עבור דיווח מקוון.

דו"ח PCN874

דו"ח BKMVDATA

paypo דו"ח מכירות לפי משמרות

דו"ח מכירות לפי משמרות

מציג את המכירות/ביטולים/זיכויים שבוצעו בכל משמרת, כולל ממוצע מכירות לשעה.

PAYPO דוח מכירות עובדים

דו"ח מכירות עובדים

מציג את המכירות/ביטולים/זיכויים שביצע כל עובד כולל ממוצע מכירות לשעה.

ניהול קופה

דו״ח X

דו״ח Z

דו״ח אישור הצהרות

הזמנות

דו״ח הזמנות פתוחות

דו״ח הזמנות מבוטלות

דו״ח הזמנות סגורות

תשלומים

סגירת חובות

דו״ח הפקדות בנקאיות

דו״ח הוצאות מקופה

דו״ח תשלומים

דו"ח ביטולים 

מראה את הזיכויים/ביטולים וסיבותיהם עבור ההחזרים שבוצעו (וע"י מי) מאפשר הבנה מהירה על מהות ההחזרים.

דו"ח פריטים

מציג את סך הפריטים שנמכרו וההנחות שניתנו לכל פריט, ישנה אפשרות חיתוך לפי שעות ולפי קטגוריה.

פירוט העסקאות שביצע לקוח, כולל פירוט עבור לקוחות הקפה.

דו"ח עסקאות ללקוח

במקרה והמערכת מזהה הזמנה עם תקלה – מאפשר שליחה חוזרת של ההזמנה על פרטיה.

דו"ח הזמנות תקולות

ב paypo, כשמחפשים גם מוצאים - כל המידע על העסק שלך נמצא במרחק של לחיצת פתור.

הנהלת חשבונות

דו״ח X

דו״ח Z

דו״ח אישור הצהרות

לקוחות

דו״ח עסקאות ללקוח הקפה

דו״ח חשבוניות מרכזות ללקוחות הקפה

דו״ח הצהרות ואי התאמות

עובדים

נוכחות עובדים

דו"ח שכר עובדים

תכנון משמרות

קופה רושמת ממוחשבת Paypo
bottom of page